Ny adgangskode
Ny kode
Vælg venligst en ny adgangskode.
Nuværende kode (typisk fornavn skrevet med småt)
Ny kode
Gentag kode

Lejebetingelser

Udlejningsbetingelser for Randers og Samsø Kommuners Feriefond.

Hvem kan leje
Alle månedslønnede ansat i henholdsvis Randers og Samsø Kommuner har adgang til at leje en feriebolig.

Feriefonden kan endvidere udleje ferieboliger til medarbejdere, der har forladt arbejdsmarkedet fra Randers og Samsø kommuner, af alders- eller helbredsmæssige årsager.

Pensionister og efterlønnere kan først søge om feriebolig 6 uger før udlejningsstart. Booking sker via hjemmesiden - http://randerssamsoe.dinferiefond.dk. Ved første gangs booking skal du rette henvendelse til Berit Isling på telefon 8915 1203, for oprettelse i systemet. Når du er oprettet skal du selv foretage booking via hjemmesiden. 

For ansatte i Samsø kommune, rettes henvendelse til Sune Petersen på telefon 3010 5462 eller e-mail: auspe@samsoe.dk.

Reservation af feriebolig:
Ansøgning / reservation af feriebolig (uden for lodtrækningsperioderne) sker via feriefondens hjemmeside www.randerssamsoe.dinferiefond.dk, og til Sune Petersen (Samsø) på telefon 3010 5462 eller  e-mail: auspe@samsoe.dk.

Betaling skal ske med det samme via betalingskort.
Se vejledning om reservation og betaling.

Ansøgning i forbindelse med lodtrækning.
Ansøgning sker via feriefondens hjemmeside http://www.randerssamsoe.dinferiefond.dk/.

Der trækkes lod om feriehuse / lejligheder i følgende perioder:
Ugerne 27 - 32 (sommerferieperioden).
Vedrørende lejlighederne i København trækkes endvidere lod for uge 42.

Lodtrækning sker i februar måned.

Når lodtrækning af ferieboligerne har fundet sted, sendes besked til de udtrukne, som skal bekræfte at de fortsat vil leje boligen i den udtrukne periode (svarfrist 6 dage)

Lejemål i lodtrækningsperioderne kan kun opnås hvert fjerde år, medmindre lejemålet er ledigt i den pågældende uge.

Priser.
Lejeprisen fastsættes af bestyrelsen, normalt for et kalenderår ad gangen. Lejen er inkl. forbrug.
De nye lejepriser træder i kraft, når udlejningen for det nye kalenderår åbnes, normalt primo november året før.
Booking af lejeperioder i indeværende kalenderår, foretaget efter åbning af nyt kalenderår, faktureres til de nye priser.

Betaling og annullering.
Lejemålet er bindende.
Når du foretager en booking online, skal du efter valg af feriehus og periode, bekræfte om dine brugeroplysninger står korrekt (vigtige oplysninger er e-mailadresse og telefonnr.) og endelig som sidste trin vælge betalingsform, ved at klikke på BETALING.
Betaling kan kun foregå med betalingskort (se nedenfor).

Betaling med betalingskort sker online via en sikker krypteret forbindelse, Du skal oplyse kortnummer, kortets udløbsdato samt de tre kontrolcifre og klikke på GODKEND. Når betalingen er gennemført, modtager du en kvittering.

Hvis du er udtrukket i lodtrækningen skal du betale lejen med betalingskort. Betaling finder sted samtidig med accept af lejeaftalen.

Såfremt en lejer skulle blive forhindret i at benytte ferieboligen, meddeles dette straks til Feriefonden enten i brev eller på mail. Sker dette senest 30 dage før lejemålets påbegyndelse, refunderes et evt. indbetalt lejebeløb.
Ved afbestilling mindre end 30 dage før lejemålets påbegyndelse, refunderes lejebeløbet ikke, medmindre det lykkes Feriefonden at genudleje ferieboligen. Genudlejning forsøges både for hele perioden og for dele af perioden. Husk evt. at tegne afbudsforsikring i dit eget forsikringsselskab.

Ved afbestilling og ombooking opkræves et gebyr på kr. 300,-

Benyttelse og misligholdelse
Lejeren af ferieboligen har adgang til at medtage gæster, men det er en betingelse, at lejeren selv bebor ferieboligen. Ferieboligen udlejes ikke til brug for afholdelse af lejrskole, faglige sammenkomster, personalefester, større private fester eller lignende. Der må ikke opstilles campingvogne ved ferieboligerne.

Såfremt lejeren eller dennes gæster forårsager skader på ferieboligen eller indbo, er lejeren erstatningspligtig. Grov og gentagende overtrædelse af udlejningsbetingelserne vil foruden erstatningskrav medføre tab af retten til senere leje af feriebolig i en periode. Periodens længde vil afhænge af overtrædelsen og besluttes i bestyrelsen. Karantæneperioden oplyses til lejer.

Rygning
Rygning i ferieboligerne er ikke tilladt. Overtrædelse medfører automatisk bestilling af hovedrengøring for lejers regning, og lejer idømmes karantæne. Karantæneperioden fastsættes af bestyrelsen og oplyses til lejer.

Rengøring
Hvis det ved indflytning i en feriebolig konstateres, at rengøringen er mangelfuld, skal tilsynsførende straks orienteres. Endvidere orienteres feriefonden på mail til randers-samsoe@medarbejderferie.dk. Husk at medsende dokumentation for den mangelfulde rengøring i form af billeder. Eventuel manglende rengøring ved afrejse (bestyrelsens skøn) vil blive udført for lejers regning.

Ved lejeperiodens udløb er lejer ansvarlig for, at ferieboligen afleveres i komplet stand og med samme tilbehør som ved lejeperiodens begyndelse. Ferieboliger hvor lejer selv rengør, skal der rengøres således, at den er klar til indflytning for en ny lejer.

I ferieboliger, hvor rengøring er indeholdt i lejen (Skagen - Lønne Feriepark(Sea West), Lyngbyvej 224 og Vestertoften 12 Kegnæs) følges anvisning i husene.

Som lejer forpligter man sig til at fjerne flasker, glas, aviser, ugeblade og andre former for affald, som ikke indgår i dagrenovationen.

Husdyr
Husdyr må medbringes i følgende boliger: Nørre Lyngby, husene nr. 3 og 4 samt i huset på Kegnæs (Als) , Husdyrenes efterladenskaber skal fjernes før afrejse og indendørs skal ekstra grundig rengøring foretages.
Medbringer man dyr i en feriebolig, hvor det ikke er tilladt, medfører det automatisk bestilling af hovedrengøring for lejers regning og lejer idømmes karantæne. Karantæneperioden fastsættes af bestyrelsen og oplyses til lejer.

Udlejning: perioder og betingelser:
Ugeudlejning (i sommerhuse/i lejligheder KBH): Lejemålet påbegyndes fredag kl. 16.00 og afsluttes fredag kl. 11.00.
Undtagelse:
Lønne Feriepark(SeaWest)
: Lejemåles påbegyndes søndag kl. 16.00 og afsluttes søndag kl. 11.00.
Skagen: Lejemålet påbegyndes søndag kl. 16.00 og afsluttes søndag kl. 11.00.
Fanø: Lejemåles påbegyndes søndag kl. 16.00 og afsluttes søndag kl. 11.00.

Weekender og Miniferier (i sommerhuse/i lejligheder KBH): Lejemålet påbegyndes fredag kl. 16.00 og afsluttes mandag kl. 11.00 eller påbegyndes mandag kl. 16.00 og afsluttes fredag kl. 11.00.
Undtagelse:
Lønne Feriepark(SeaWest):
Lejemålet påbegyndes torsdag kl. 16.00 og afsluttes søndag kl. 11.00, eller påbegyndes søndag kl. 16.00 og afsluttes torsdag kl. 11.00.
Skagen: Lejemålet påbegyndes torsdag kl. 16.00 og afsluttes søndag kl. 11.00, eller påbegyndes søndag kl. 16.00 og afsluttes torsdag kl. 11.00.
Fanø: Lejemålet påbegyndes torsdag kl. 16.00 og afsluttes søndag kl. 11.00, eller påbegyndes søndag kl. 16.00 og afsluttes torsdag kl. 11.00.

Udlejningsugen er ugenummeret, hvor mandagen i lejeperioden ligger.

Feriehuse: Ugeudlejning går forud for weekend / miniferie. Weekender og udlejning til pensionister og efterlønnere kan tidligst bookes 6 uger før.

Lejligheder i København og på Fanø, Skagen samt Lønne Feriepark(SeaWest):
Ugeudlejning går ikke forud for week-end / miniferie,
. Udlejning til pensionister og efterlønnere kan tidligst bookes 6 uger før.

Nøgler
For medarbejdere ved Randers Kommune udleveres nøgler ved henvendelse til Borgerservice, Odinsgade 14, 8900 Randers C. Nøgler udleveres tidligst 4 dage før lejemålet påbegyndelse mod forevisning af dokumentation for, at lejen er betalt.
Borgerservice har følgende åbningstider:
mandage: kl 10 - 17, tirsdage, onsdage og torsdage: kl. 10 - 15 samt fredage: kl. 10 - 13.

For medarbejdere ved Samsø Kommune udleveres nøgler hos Sune Petersen. Aftale træffes forinden på telefon: 3010 5462.

Nøglen skal returneres umiddelbart efter, at lejemålet er slut sammen med tilbagemeldinger om eventuelle mangler eller beskadigelser af inventar, service m.m..

Snerydning: Der er ikke garanti for snerydning, når en feriebolig lejes i vinterperioden.

Force Majeure
Feriefonden kan i force majeure situationer annullere et indgået lejemål mod tilbagebetaling af indbetalt leje.

Randers og Samsø Kommuners Feriefond
Odinsgade 14
8900 Randers C

Kontakt: Berit Isling

Telefon:

89 15 12 03

Mellem 8:30 og 10:00

Mail: feriefonden@randers.dk