Lejebetingelser

Lejebetingelser

Udlejningsbetingelser for Randers og Samsø Kommuners Feriefond.

Hvem kan leje
Alle månedslønnede ansat i henholdsvis Randers og Samsø Kommuner har adgang til at leje en feriebolig.

Feriefonden kan endvidere udleje ferieboliger til medarbejdere, der har forladt arbejdsmarkedet fra Randers og Samsø kommuner, af alders- eller helbredsmæssige årsager.

Pensionister og efterlønnere kan først søge om feriebolig 6 uger før udlejningsstart. Booking sker ved henvendelse til Berit Isling på telefon 8915 1203 , eller e-mail: Berit.Isling@randers.dk og for tidligere ansatte i Samsø kommune, til Sune Petersen på telefon 30105462 eller  e-mail: auspe@samsoe.dk.

Reservation af feriebolig:
Ansøgning / reservation af feriebolig (uden for lodtrækningsperioderne) sker via feriefondens hjemmeside www.randerssamsoeferiefond.dk eller ved henvendelse til Berit Isling på telefon 8915 1203 eller e-mail: Berit.Isling@randers.dk , og til Sune Petersen på telefon 30105462 eller e-mail: auspel@samsoe.dk.

Betaling kan ske med det samme via Netbetaling.
Se vejledning om reservation og betaling.

Ansøgning i forbindelse med lodtrækning.
Ansøgning sker via feriefondens hjemmeside http://www.randerssamsoeferiefond.dk/.

Der trækkes lod om feriehuse / lejligheder i følgende perioder:
Ugerne 27 - 32 (sommerferieperioden), uge 42 i København (efterårsferien).


Lodtrækning sker i februar måned.

Når lodtrækning af ferieboligerne har fundet sted, sendes besked til de udtrukne, som skal bekræfte at de fortsat vil leje boligen i den udtrukne periode (frist)

Lejemål i lodtrækningsperioderne kan kun opnås hvert fjerde år, medmindre lejemålet er ledigt i den pågældende uge.

Priser.
Lejeprisen fastsættes af bestyrelsen, normalt for et kalenderår ad gangen.
De nye lejepriser træder i kraft, når udlejningen for det nye kalenderår åbnes, normalt primo november året før.
Booking af lejeperioder i indeværende kalenderår, foretaget efter åbning af nyt kalenderår, faktureres til de nye priser.

Betaling og annullering.
Lejemålet er bindende.
Når du foretager en booking online, skal du efter valg af feriehus og periode, bekræfte om dine brugeroplysninger står korrekt og endelig som sidste trin vælge betalingsform, ved at klikke på BETALING.
Betaling kan kun foregå med DANKORT (se nedenfor).

Betaling med DANKORT sker online via en sikker krypteret forbindelse, Du skal oplyse kortnummer, kortets udløbsdato samt de tre kontrolcifre og klikke på GODKEND. Når betalingen er gennemført, modtager du en kvittering.

Hvis du ikke har booket online, men er blevet udtrukket i lodtrækningen eller booket via feriefonden skal du også betale lejen via NETBANK. .
Husk evt. at tegne afbudsforsikring i dit eget forsikringsselskab.

Såfremt en lejer skulle blive forhindret i at benytte ferieboligen, meddeles dette straks til Feriefonden enten i brev eller på mail. Sker dette senest en måned før lejemålets påbegyndelse, refunderes et evt. indbetalt lejebeløb.
Ved afbestilling mindre end en måned før lejemålets påbegyndelse, refunderes lejebeløbet ikke, medmindre det lykkes Feriefonden at genudleje ferieboligen. Husk evt. at tegne afbudsforsikring i dit eget forsikringsselskab.

Ved afbestilling opkræves et gebyr på kr. 300,-

Benyttelse og misligholdelse
Lejeren af ferieboligen har adgang til at medtage gæster, men det er en betingelse, at lejeren selv bebor ferieboligen. Ferieboligen udlejes ikke til brug for afholdelse af lejrskole, faglige sammenkomster, personalefester, større private fester eller lignende.

Såfremt lejeren eller dennes gæster forårsager skader på ferieboligen eller indbo, kan lejeren gøres erstatningspligtig.

Rygning
Rygning i ferieboligerne er ikke tilladt.
Såfremt dette ikke overholdes vil der blive opkrævet et rengøringsgebyr på 1500 kr og lejeren vil eventuelt blive pålagt karantæne til leje af ferieboligerne.

Rengøring
Ved lejeperiodens udløb er lejer ansvarlig for, at ferieboligen afleveres i komplet stand og med samme tilbehør som ved lejeperiodens begyndelse. Ferieboligen skal rengøres således, at den er klar til indflytning for en ny lejer. Eventuel manglende rengøring ved afrejse (feriefondens skøn) vil blive udført for lejers regning.

Husdyr
Husdyr må medbringes i følgende boliger: Nørre Lyngby, husene nr. 3 og 4 samt i huset på Klegod, Husdyrenes efterladenskaber skal fjernes før afrejse og indendørs skal ekstra grundig rengøring foretages.

Udlejning: perioder og betingelser:
Ugeudlejning (i sommerhuse): Lejemålet påbegyndes fredag kl. 16.00 og afsluttes fredag kl. 11.00.
Undtagelse: SeaWest, Skagen og Fanø: Lejemåles påbegyndes søndag kl. 16.00 og afsluttes søndag kl. 11.00.

Weekend (i sommerhusene): Lejemålet påbegyndes fredag kl. 16.00 og afsluttes mandag kl. 11.00.
Undtagelse: SeaWest. Fanø og Skagen: Lejemålet påbegyndes torsdag kl. 16.00 og afsluttes søndag kl. 11.00

Ugeudlejning (i lejligheder): Lejemålet påbegyndes fredag kl. 16.00 og afsluttes fredag kl. 11.00.

Miniferie (i lejligheder): Lejemålet påbegyndes fredag kl. 16.00 og afsluttes mandag kl. 11.00 eller påbegyndes mandag kl. 16.00 og afsluttes fredag kl. 11.00.
Miniferie SeaWest, Fanø og Skagen: Lejemålet påbegyndes torsdag kl. 16.00 og afsluttes søndag kl. 11.00, eller påbegyndes søndag kl. 16.00 og afsluttes torsdag kl. 11.00.

Udlejningsugen er ugenummeret, hvor mandagen i lejeperioden ligger.

Feriehuse:  Ugeudlejning går forud for week-end / miniferie. Weekender og udlejning til pensionister og efterlønnere loves tidligst 8 uger før.

Lejligheder i København og på Fanø, samt SeaWest:
Ugeudlejning går ikke forud for week-end / miniferie
. Udlejning til pensionister og efterlønnere loves tidligst 8 uger før.

Nøgler
For medarbejdere ved Randers Kommune udleveres nøgler ved henvendelse til Borgerservice, Odinsgade 14, 8900 Randers C. Nøgler udleveres tidligst 4 dage før lejemålet påbegyndelse mod forevisning af dokumentation for, at lejen er betalt.
Borgerservice har fra den 1. januar 2013 følgende åbningstider:
mandage: kl 10 - 17, tirsdage, onsdage og torsdage: kl. 10 - 15 samt fredage: kl. 10 - 13.

For medarbejdere ved Samsø Kommune udleveres nøgler hos Sune Petersen. Aftale træffes forinden på telefon: 30105462.

Nøglen skal returneres umiddelbart efter, at lejemålet er slut sammen med tilbagemeldinger om eventuelle mangler eller beskadigelser af inventar, service m.m..

Force Majeure
Feriefonden kan i force majeure situationer annullere et indgået lejemål mod tilbagebetaling af indbetalt leje.

 

Feriehuse:  Ugeudlejning går forud for week-end / miniferie. Weekender og udlejning til pensionister og efterlønnere loves tidligst 8 uger før.

Lejligheder i København og på Fanø:
Ugeudlejning går ikke forud for week-end / miniferie. Udlejning til pensionister og efterlønnere loves tidligst 8 uger før.