Slutrengøring

Slutrengøring 

Ved afrejse skal boligen efterlades i rengjort stand, så den er helt klar til din kollega.

I Skagen og Lønne Feriepark og Nr. Lyngby er der obligatiorisk rengøring. (inkluderet i lejen).

I andre ferieboliger kan du bestille slutrengøring, men dette aftales helt uden Feriefondens medvirken. Hvis det er muligt at bestille slutrengøring vil det fremgå af ferieboligens beskrivelse. Det er ikke i alle ferieboliger, hvor denne mulighed er tilstede.

I  ferieboliger uden rengøring skal du selv foretage slutrengøringen, så husk at medbringe klude, gulvklude og viskestykker. I boligen findes rengøringsrekvisitter såsom spand, gulvmopper, støvsuger etc.

Lejeren er forpligtet til at aflevere huset i ryddelig og rengjort stand ud fra Feriefondens anvisninger i husene.
Mangelfuld rengøring oplyses straks ved ankomst til Feriefondens tilsynsførende. Du bedes orientere Feriefonden via e-mail - Husk dokumentation i form af billeder. Et beløb for mangelfuld rengøring vil da blive opkrævet ved forrige lejer.

Man forpligtiger sig også som lejer til at sikre at flasker, glas, aviser, ugeblade og andre former for affald, som ikke indgår i dagrenovationen og som ikke må henlægges i dagrenovationen, fjernes fra lejemålet ved afrejse.
 
Rygning er forbudt i Feriefondens huse og lejligheder. Overtrædelse medfører automatisk bestilling af hovedrengøring for lejers regning og lejer idømmes karantæne. Karantæneperioden oplyses til lejer
 
I nogle af husene er dyr tilladt. Medbringer man dyr i et lejemål, hvor det ikke er tilladt, medfører det automatisk bestilling af hovedrengøring for lejers regning og lejer idømmes karantæne. Karantæneperioden oplyses til lejer
 
Overtrædelse af udlejningsbetingelserne
Grov og gentagende overtrædelse af udlejningsbetingelserne vil foruden erstatningskrav medføre tab af retten til senere leje af feriebolig i en periode. Periodens længde vil afhænge af overtrædelsen og besluttes i bestyrelsen. Karantæneperioden oplyses til lejer.
 
Misligholdelse af lejemål
Ved misligholdelse af lejemål er lejer erstatningsansvarlig. Karantæneperioden er minimum et år.