Feriefondens bestyrelse

Feriefondens bestyrelse


Feriefondens bestyrelse udpeges af henholdsvis Randers Kommune og Samsø Kommune via de respektive Hoved-MED-Udvalg.

Feriefondens vedtægt fastlægger, at 6 medlemmer af bestyrelsen skal være ansat i Randers Kommune og 1 medlem skal være ansat i Samsø Kommune. Udpegningen foregår således, at Randers Kommunes Hoved-MED-Udvalg udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen i lige år og 3 medlemmer i ulige år. Medlemmerne udpeges for en toårig periode. Det sidste medlem udpeges af Direktionen for Randers Kommune og er permanent medlem.

Samsø Kommunes medlem udpeges i lige år for en toårig periode.

Bestyrelsemedlemmer i Feriefonden:

Bestyrelsesmedlemmer Telefonnummer:
Formand: Birgitte Frank 89158651 - 20533137
Næstformand: Karsten Krogh Madsen 61203628
Kasserer: Ulrich Kjær Egebjerg 89151161
Jane Andersen 29798777
Hanne Dahl Jakobsen 89151092
Hanne Blaabjerg 89158700 - 21160664
Sune Petersen (Samsø) 30105462